Poradna slaví!

Vítáme vás v novém školním roce, kdy slavíme i významné výročí!

Dne 1.10. 2018 uplyne 60 let od vzniku naší poradny. Zakládali ji v roce 1958 prof. Vilém Chmelař a PhDr. Boleslav Bárta jako jednu z prvních v tehdejším Československu.

Aktuálně je jedním z největších školským poradenským zařízením v republice. Každý rok projde poradenskou péčí psychologů a speciálních pedagogů více jak 9 tisíc dětí, žáků a studentů.

Odborní pracovníci se věnují diagnostice, depistážím a intervencím, navrhují podpůrná opatření těm, kteří mají speciální vzdělávací potřeby. Celý systém by nemohl kvalitně fungovat bez podpory administrativních a sociálních pracovnic, včetně pracovníků ekonomického úseku a údržby.

Pokud byste se chtěli dovědět více o činnosti poradny, setkat se s pracovníky na konkrétním pracovišti a prohlédnout si prostory, můžete navštívit 4.10.2018 den otevřených dveří na jednotlivých pracovištích Hybešova 15, Kohoutova 4, Lomená 44, Sládkova 45 a Zachova 1 v  době od 13 do 16 hodin.

Na pracovišti Kohoutova 4 se bude konat seminář pro pozvané účastníky.

 

Informace k termínům vyšetření

Vážení rodiče, zákonní zástupci, zletilí klienti,
v poslední době se na nás obracíte se stále větším počtem žádostí o poskytnutí poradenské služby. Rádi bychom vám vyhověli v co nejkratším čase, avšak poradenská práce má daná pravidla a nelze ji urychlit na úkor kvality. Vzhledem k obrovskému převisu poptávky vyřizujeme aktuálně žádosti z období únor – březen. Kdo se chcete objednat nyní, je třeba počítat s termínem v září – říjnu.

Toto se netýká akutních mimořádných naléhavých případů – krizové poradenské intervence, ty se snažíme (ve spolupráci se školami) řešit neprodleně.

Žádáme vás proto o trpělivost. Standardně dáváme do 30 dnů na vědomí termín návštěvy. Při dnešních delších objednacích lhůtách však doporučujeme, abyste vyčkali sdělení termínu nejpozději v přípravném týdnu, tj. poslední týden v srpnu. Pokud byste termín neobdrželi, kontaktujte nás hned zpočátku září telefonicky (tel. 541 422 822) nebo e-mailem (poradna@pppbrno.cz)

Děkujeme za pochopení.

Poskytování poradenských služeb na odloučeném pracovišti Ivančice

Ke 31.12.2017 definitivně ukončujeme provoz pracoviště Ivančice, Komenského nám. 12. Poradenské služby budeme od ledna 2018 poskytovat na pracovišti Lomená 44, 617 00 Brno. Z důvodu stěhování a vyklízení bude pracoviště  uzavřeno již od 1.12.2017.

Mobilní číslo 731 658 685 bude dostupné max. do 10.1.2018. K telefonickému objednání je nutno používat číslo 541422822 nebo objednávku z našich webových stránek. Konkrétnímu pracovníkovi se dovoláte na tel. 541424580 nebo pište na e-mailové adresy. Věříme, že navzdory horší dostupnosti budete s poradenskými službami spokojeni.

ředitel PPP Mgr. L. Mikulášek

Pro výchovné poradce

Do sekce “dokumenty ke stažení” byl přidán odkaz pro výchovné poradce, kde budou umísťovány prezentace ze společných setkání a další potřební informace nebo dokumenty.

Nové formuláře

V sekci dokumenty ke stažení byly přidány aktuální formuláře: Školní dotazník integrovaného žáka a Vyhodnocení podpůrných opatření 2.-5. st.