Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro školská poradenská zařízení

Zácvik ke standardizovanému testu Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro školská poradenská zařízení bez rozšířeného rozboru psychometrických vlastností testu

Akreditace: č.j.: MŠMT-33186/2018-1-949

V přihlášce je nutno uvést pracoviště. Bez uvedení pracoviště nebude přihláška zařazena.

Vzdělávací cíl kurzu: Cílem je vyškolit pedagogické pracovníky (speciální pedagogy, psychology) školských poradenských zařízení v administraci a interpretaci výsledků vyšetření standardizovaným nástrojem „Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro školská poradenská zařízení“. Diagnostická baterie je zaměřena na sledování úrovně schopností potřebných pro čtení a psaní i na samotnou dovednost číst a psát. Je určena pro žáky 1.- 4. ročníků ZŠ. Diagnostický nástroj byl standardizován v letech 2012-15 v PPP Brno v rámci projektu „Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ ve dvou variantách, jedna z nich je určena přímo pro pedagogické pracovníky školských poradenských zařízení.

Předkládaný materiál je určen k diagnostice jedinců, kteří při vzdělávání vykazují potíže při nabývání výše uvedených dovedností. Diagnostika a z ní vyplývající zjištění vývojové úrovně dítěte v jednotlivých oblastech je zde chápána jako podklad pro stanovení diagnózy specifických poruch učení a současně jako výchozí bod stimulace, reedukace, tvoří východisko pro stanovení vyrovnávacích opatření.

Tento kurz bez rozšířeného rozboru psychometrických vlastností  testu  lze volit pouze po absolvování kurzu Diagnostika matematických schopností a dovedností, varianta pro školská poradenská zařízení s rozšířeným rozborem  psychometrických vlastností  testu.

Kurz je určen: pedagogickým pracovníkům školských poradenských zařízení (speciálním pedagogům, psychologům)

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

Termín konání:

1.kurz:  2.10.2019, 9.00 – 13.30 hod.

2.kurz: 13.11.2019, 8.30 – 13.15 hod.

Lektor kurzu: Mgr. Jiřina Bednářová

Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4
Francouzská 56, Praha 10

Dne 13.11.2019 se v Praze koná rovněž kurz Diagnostika školní připravenosti, varianta pro školská poradenská zařízení; v případě zájmu je nutné se na kurz přihlásit zvlášť.

Cena: 860,- Kč

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury.  Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ.
Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště; po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.