Diagnostika matematických schopností a dovedností, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště

Zácvik ke standardizovanému testu Diagnostika matematických schopností a dovedností, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště

Akreditace: č.j.: MŠMT-41825/2015-1-930

Vzdělávací cíl kurzu: Cílem je vyškolit pedagogy škol a pracovníky školních poradenských pracovišť v administraci a interpretaci výsledků vyšetření standardizovaným nástrojem „Diagnostika matematických schopností a dovedností, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště“. Diagnostický nástroj byl standardizován v letech 2012-15 v PPP Brno v rámci projektu „Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ ve dvou variantách, jedna z nich je určena přímo pro pedagogy škol a pracovníky ŠPP.

Předkládaný materiál je určen ke včasné depistáži jedinců, kteří při vzdělávání vykazují potíže při nabývání matematických schopností a dovedností. Včasným odhalením obtíží a následným zahájením intervence usilujeme o snížení počtu žáků, kteří nejsou schopni adekvátně přijímat a využívat informace, které jim škola poskytuje. Péče o tyto žáky předchází ztrátě motivace ke školní práci či výukovému selhávání. Nástroj se zaměřuje na prevenci školního neúspěchu. Zjištěná data se stávají podkladem pro  intervenci a tvoří východisko pro stanovení podpůrných opatření.

Kurz je určen: pedagogickým pracovníkům ZŠ, pedagogickým pracovníkům školních poradenských pracovišť

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

BRNO:

Termín konání: 21. 2. 2018, 14:00 – 19:00 hod.

Lektor kurzu: Mgr. H. Burešová

Místo konání: Pedagogicko – psychologická poradna Brno, pracoviště Kohoutova 4

 

BRNO:

Termín konání: 7. 3. 2018, od 13.30 hod.

Lektor kurzu: Mgr. H. Burešová

Místo konání: Pedagogicko – psychologická poradna Brno, pracoviště Kohoutova 4

 

OLOMOUC:

Termín konání: 19. 3. 2018, 9.00 – 18.00 hod.

Lektor kurzu: Mgr. J. Bednářová

Místo konání: Pedagogická fakulta, Purkrabská 2, Olomouc

Pozor! V termínu 19. 3. 2018 se přihlášením na kurz Diagnostika matematických schopností a dovedností automaticky přihlašujete i na kurz Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště.

Cena obou kurzů je 1450 Kč. Cena je včetně testových baterií.

Na kurzy se nelze přihlásit jednotlivě. 

 

BRNO:

Termín konání: 11. 6. 2018, 9.00 – 14.00 hod.

Lektor kurzu: Mgr. J. Bednářová

Místo konání: Pedagogicko – psychologická poradna Brno, pracoviště Kohoutova 4

 

Cena:  725 Kč včetně materiálů.

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury.  Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ.
Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště; po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.