Intervence a stimulace schopností potřebných pro čtení a psaní; vytváření podpůrných opatření v českém jazyce na 1. stupni ZŠ

Akreditace: č.j.: MŠMT-33186/2018-1-949

Vzdělávací cíl kurzu: Cílem programu je poskytnout pedagogům širší pohled na potíže ve čtení a ve psaní i na specifické poruchy učení. Zabývá se, možnostmi rozvoje schopností potřebných pro čtení a psaní, reedukací specifických poruch učení. Připravuje učitele a speciální pedagogy na skupinovou i individuální práci s dětmi s potížemi ve čtení a ve psaní. Zabývá se možnostmi vhodných podpůrných opatření.

Kurz je určen: pedagogickým pracovníkům ZŠ, pedagogickým pracovníkům školních poradenských pracovišť.

Rozsah kurzu: 12 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

Termín konání: 5. – 19. 11. 2019

Setkání se uskuteční ve třech termínech, vždy od 14.00 do 17.15 hod.

1.setkání – 5.11.2019

2.setkání – 12.11.2019

3.setkání – 19.11.2019

Lektor kurzu: Mgr. Martina Bělková, Mgr. Martina Mejzlíková

Místo konání: Pedagogicko – psychologická poradna Brno, pracoviště Kohoutova 4

Prosím prostudujte si termíny jednotlivých setkání, v kalendáři pro rezervaci se vyskytuje pouze první den kurzu.

Cena: 1335,- Kč včetně materiálů.

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury.  Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ.
Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště; po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.