Intervence a stimulace schopností potřebných pro čtení a psaní; vytváření podpůrných opatření v českém jazyce na 1. stupni ZŠ

Akreditace: č.j.: MŠMT-41825/2015-1-930

Vzdělávací cíl kurzu: Cílem programu je poskytnout pedagogům širší pohled na potíže ve čtení a ve psaní i na specifické poruchy učení. Zabývá se, možnostmi rozvoje schopností potřebných pro čtení a psaní, reedukací specifických poruch učení. Připravuje učitele a speciální pedagogy na skupinovou i individuální práci s dětmi s potížemi ve čtení a ve psaní. Zabývá se možnostmi vhodných podpůrných opatření.

Kurz je určen: pedagogickým pracovníkům ZŠ, pedagogickým pracovníkům školních poradenských pracovišť.

Rozsah kurzu: 12 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

Termín konání:  24. 10. – 7. 11. 2018

V kurzu jsou 3 čtyřhodinová setkání, která budou probíhat 1x týdně, vždy od 14.00 hod.

1.setkání se uskuteční 24. 10. 2018,
2. setkání se uskuteční 31. 10. 2018,
3. setkání (závěrečné) se uskuteční 7. 11. 2018.

Lektor kurzu: Mgr. Martina Bělková, Mgr. Lenka Zárubová

Místo konání: Pedagogicko – psychologická poradna Brno, pracoviště Kohoutova 4

Prosím prostudujte si termíny jednotlivých setkání, v kalendáři pro rezervaci se vyskytuje pouze první den kurzu.

Cena: 1 095 Kč včetně materiálů.

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury.  Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ.
Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště; po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.