Intervence a stimulace schopností potřebných pro čtení a psaní; vytváření podpůrných opatření v českém jazyce na 1. stupni ZŠ

Akreditace: č.j.: MŠMT-33186/2018-1-949

Vzdělávací cíl kurzu: Cílem programu je poskytnout pedagogům širší pohled na potíže ve čtení a ve psaní i na specifické poruchy učení. Zabývá se, možnostmi rozvoje schopností potřebných pro čtení a psaní, reedukací specifických poruch učení. Připravuje učitele a speciální pedagogy na skupinovou i individuální práci s dětmi s potížemi ve čtení a ve psaní. Zabývá se možnostmi vhodných podpůrných opatření.

Kurz je určen: pedagogickým pracovníkům ZŠ, pedagogickým pracovníkům školních poradenských pracovišť.

Rozsah kurzu: 12 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

Termín konání: 29. 4. – 7. 5. 2019 – POZOR, ZRUŠENO!!

Lektor kurzu: Mgr. Lenka Zárubová, Mgr. Martina Bělková

Místo konání: Pedagogicko – psychologická poradna Brno, pracoviště Kohoutova 4

Prosím prostudujte si termíny jednotlivých setkání, v kalendáři pro rezervaci se vyskytuje pouze první den kurzu.

Cena: 1335,- Kč včetně materiálů.

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury.  Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ.
Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště; po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.