Diagnostika školní připravenosti, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště

Zácvik ke standardizovanému testu Diagnostika školní připravenosti, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště

Akreditace: č.j.: MŠMT-41825/2015-1-930

Vzdělávací cíl kurzu: Cílem je vyškolit pedagogy mateřských a základních škol a pracovníky školních poradenských pracovišť v administraci a interpretaci výsledků vyšetření standardizovaným nástrojem „Diagnostika školní připravenosti, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště“. Diagnostická baterie je zaměřena na sledování úrovně připravenosti schopností potřebných pro čtení a psaní, matematiku. Je určena pro děti v posledním půl roce  před zahájením školní docházky a pro žáky v I. pololetí 1.ročníků ZŠ. Diagnostický nástroj byl standardizován v letech 2012-15 v PPP Brno v rámci projektu „Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ ve dvou variantách, jedna z nich je určena přímo pro pedagogy škol a pracovníky ŠPP.

Test je využitelný pro zjištění aktuální úrovně dílčích schopností, odhalení oblastí vyžadujících intervenci, výsledky se mohou stát výchozím bodem  pro zahájení stimulace jak individuální, tak i skupinové (např. zvážení zařazení dítěte do programu Edukativně stimulační skupiny); vyhodnocení ověření efektivnosti individuální či skupinové předškolní stimulace. V předškolním věku se může být jedním z podkladů ke zvážení odkladu školní docházky, ve školním věku depistážním nástrojem k vyhledání žáků ohrožených školním neúspěchem a zahájení stimulace oslabených oblastí, východiskem pro stanovení vyrovnávacích opatření.

Kurz je určen: pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, pedagogickým pracovníkům školních poradenských pracovišť

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

Termíny konání:

1. kurz: 3. 12. 2018, začátek ve 13:30 hod., lektor kurzu: Mgr. Lenka Zárubová, Brno

2. kurz: 10. 12. 2018, začátek v 8:30 hod., lektor kurzu: Mgr. Jiřina Bednářová, Praha

3. kurz: 10. 12. 2018, začátek ve 13:30 hod., lektor kurzu: Mgr. Jiřina Bednářová, Praha – !!!!!Prosím pozor !!!!!! Prosíme zájemce o tento kurz (10.12. odpoledne), aby se při přihlašování přihlásili na den 11.12.2018. Jedná se pouze o technickou chybu v kalendáři, kurz bude reálně opravdu probíhat 10.12. od 13.30 hod.
Děkujeme za pochopení.

Místo konání 1., 2. a 3. kurzu: Pedagogicko – psychologická poradna Brno, pracoviště Kohoutova 4

Místo konání 4. a 5. kurzu: Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090/2, Praha 4

Cena: 725 Kč včetně materiálů

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury.  Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ.
Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště; po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.