Jak probíhá vyšetření

Po příchodu do poradny procházíte nejdříve naší přijímací místností (a to nejen při první,ale i při opakované návštěvě). Při první návštěvě Vám sociální pracovnice založí spis, při opakované návštěvě zanese Vaši návštěvu do počítače. Teprve poté informuje příslušného psychologa či speciálního pedagoga o Vašem příchodu. Vzhledem k velkému počtu návštěv v naší poradně se může stát, že budete i několik minut čekat.

V případě nezletilého dítěte je nutný doprovod zákonného zástupce.

První návštěva v PPP se u školních dětí sestává většinou z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření. Komplexní posouzení může proběhnout v jeden den nebo na dvě návštěvy v PPP. Jednotlivé vyšetření trvá  obvykle 2 – 2,5 hodiny. Při komplexním vyšetření v jeden den je nutno počítat i s delším časem.
Při každé poradenské službě je nezbytné písemně na příslušném formuláři potvrdit Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby a se zpracováním a uchováním osobních údajů. V rámci prvního setkání se snažíme ujasnit povahu problému. Pokud jste v poradně poprvé, budou nás zajímat informace z anamnézy dítěte (raný vývoj, školní anamnéza, zájmy, zdravotní stav….). Po úvodním rozhovoru následuje vlastní vyšetření, obvykle bez přítomnosti rodičů. Vyšetření může být rozloženo do více setkání. Na závěr jsou s rodiči probrány výsledky a doporučení vyplývající z poradenské služby a domlouvá se způsob případného písemného předání. Písemnou zprávu a doporučení preferujeme vyzvednout v poradně osobně na příslušném pracovišti s následným podpisem, že jste oběma dokumentům porozuměli a (ne)uplatňujete námitky, výjimečně lze zaslat na adresu (nutné je přinést ofrankovanou obálku).

Proč je dobré přijít do poradny včas?
Včasným příchodem poskytnete svému dítěti (ale i sobě) možnost rozkoukat se v novém prostředí. Přispějete tak k tomu, aby se u nás cítilo bezpečně a dobře spolupracovalo. Psychologové a speciální pedagogové si každé setkání pečlivě plánují. Podle povahy problému a věku dítěte také určují předpokládanou dobu vyšetření tak, aby proběhlo co nejefektivněji. Pozdní příchod pro Vás může znamenat nutnost návštěvy v náhradním termínu (na který budete možná opět i několik týdnů čekat).

Co si s sebou přinést do poradny?

  • Zprávy z předchozích psychologických (či speciálně pedagogických) vyšetření(mimo ta uskutečněná v naší poradně), školní dotazník vyplněný vyučujícími,zprávy od odborných lékařů (jako je neurolog či psychiatr) – pomohou při vyjasnění příčiny a povahy aktuální situace, urychlí cestu k nalezení řešení.
  • Záznamy o dosavadním vývoji dítěte – při první návštěvě poradny se Vás psycholog vyptá na některé údaje o dosavadním vývoji dítěte (od jeho narození až po současnost). Rodičům někdy velmi pomohou např. poznámky, které si zapsali do kalendářů nebo „pamětní knížky dítěte“ – kolik dítě vážilo a měřilo, kdy začalo mluvit, lézt, chodit, jaká onemocnění prodělalo…
  • Svačinku a pití pro dítě (a možná i pro sebe…), knížku, časopis, oblíbenou hračku nebo hru. Jednotlivá návštěva poradny trvá i 2,5 hod (např. v případě komplexního psychologické vyšetření). Část z této doby stráví dítě v čekárně (obvykle v době úvodního či závěrečného rozhovoru psychologa s rodičem). Nejdéle si však v čekárně „posedí“ rodič (a s ním příp. sourozenec dítěte) – myslete také na sebe – s časopisem nebo knihou (příp. pracovními texty, cizojazyčnými slovíčky…) Vám čas uběhne mnohem rychleji a příjemněji.