Jak se objednat?

Telefonicky, písemně nebo osobně. Nezletilé dítě objednává k návštěvě poradny zákonný zástupce. Zletilý žák (starší 18 let) se objednává sám. Žádost o vyšetření přijímají sociální pracovnice poradny.

Co je potřeba sdělit

  • základní údaje (jméno, kontaktní adresu, datum narození, školu (obor), ročník, telefon, mail)
  • zda už bylo dítě v naší poradně vyšetřeno (ve kterém roce a na kterém pracovišti)
  • zda má za sebou nějaké jiné psychologické, speciálně pedagogické nebo další odborné vyšetření (mimo naší poradnu)
  • jaký je důvod žádosti o vyšetření

Nebojte se popsat problém vlastními slovy (takový popis bývá často výstižnější než snaha o odborné pojmenování problému).
K objednání do poradny není potřeba doporučení lékaře nebo školy. V případě obtíží ve školním prostředí je užitečné požádat školu, aby do poradny zaslala vyplněný školní dotazník (viz Dokumenty ke stažení).
Termín návštěvy vám bude sdělen telefonicky ihned při objednání nebo mailem či písemně poštou. Poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří měsíců ode dne přijetí žádosti (dle Vyhlášky č. 72/2005 Sb.). Snahou je poskytnout co nejbližší termín. Objednací doba bývá v naší poradně zhruba 6-8 týdnů (v obdobích zvýšeného zájmu o naše služby se může prodloužit). Myslete, prosím, na tuto skutečnost zejména v případě, kdy budete potřebovat vyšetření absolvovat do určitého data (např. v případě vyšetření školní zralosti, kontrolního vyšetření k přijímacím zkouškám či maturitní zkoušce atd.). K termínu vyšetření je třeba připočítat čas na vypracování a odeslání zprávy.

Co když mi nevyhovuje termín setkání?
Pokud Vám nabídnutý termín ze závažných důvodů nevyhovuje, kontaktujte, prosím, co nejdříve poradnu – domluvíme se s Vámi na náhradním termínu. Nenechávejte, prosím, propadnout nevyhovující termín s tím, že si později zavoláte o náhradní – výrazně se tak prodlužují objednací lhůty (tedy i Vaše čekací doba na náhradní termín).

Co když už vyšetření nepotřebujeme?
V případě, že důvody pro vyšetření pominou (spontánně, s Vaší pomocí či s pomocí jiného odborníka), prosíme Vás o zrušení žádosti o vyšetření, zrušení nabídnutého termínu (telefonicky, mailem nebo osobně). Pomůžete tak ostatním, aby se jim dostalo co nejrychlejší odborné pomoci.

Proč je někdy obtížné se do poradny dovolat?
Vzhledem k vytíženosti naší poradny (počet návštěv našich klientů činí přibližně 11 000 ročně) mohou být v některé chvíli všechna telefonní čísla obsazena. Děkujeme, že jste trpěliví.