Spádové školy (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ)

Oddělení pro děti ve věku 3-5 let pro oblast Brno-město a Brno-venkov a předškolní děti (vyšetření školní zralosti) dle spádovosti základní školy na kterou je dítě zapsané.

Základní školy

ZŠ Blažkova ZŠ Křídlovická ZŠ Palackého
ZŠ Kuldova ZŠ Pastviny
ZŠ Hamry ZŠ Pramínek
ZŠ Herčíkova ZŠ Merhautova ZŠ Řehořova
ZŠ Horácké nám. ZŠ Milénova ZŠ Slovanské nám.
ZŠ Holzova ZŠ Mlýnská Didaktis ZŠ Staňkova
ZŠ Husova ZŠ Mutěnická ZŠ Vejrostova
ZŠ Janouškova ZŠ nám. 28. října ZŠ Waldorfská-Plovdivská
ZŠ Jana Babáka ZŠ nám. Republiky ZŠ Zemědělská
ZŠ Kamenačky ZŠ Novoměstská ZŠ Zeiberlichova
ZŠ Košinova ZŠ Novolíšeňská

Střední školy

ISŠ Purkyňova
Gymnázium T. Novákové SŠ Jílová
Gymnázium Slovanské nám. SŠ Čichnova
Gymnázium Elgartova SŠ potrav. a služeb Charbulova
Gymnázium P. Křížkovského Kristenova SŠ pro těl. post. F. D. Roosevelta
Gymnázium Cyrilomet.Lerchova SŠ grafická Šmahova
Gymnázium tř. Kpt. Jaroše SŠ pro sluch. post. Gellnerova
Gymnázium Vídeňská SOŠ E. Holuba Dukelská třída
Gymnázium M. Lercha Žižkova SOŠ Gemini Vaculíkova
Biskupské Gymázium Barvičova SOŠ a SOU obchodní Jánská
Eko Gymnázium Labská SPŠ Francouzská
Konzervatoř tř. Kpt. Jaroše OA Scola Comeniana Charbulova
Taneční konzervatoř Nejedlého Konsorcium škol Eldo
SZŠ Jaselská SOŠ EDUCAnet  Arménská
SZŠ Církevní Šimáčkova SZŠ Církevní Grohova
SZŠ Merhautova