Důležité informace pro klienty, zákonné zástupce k provozu poradny

K aktuální situaci od 1.9.2021

Provoz Pedagogicko-psychologické poradny Brno je nepřerušen, individuální vyšetření probíhají i nadále.

  • Žádáme rodiče a klienty o respektování následujících opatření:
    Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytuje nebo se v posledních 14-ti dnech vyskytly příznaky respiračního onemocnění, kašel či zvýšená teplota, či jiné příznaky COVID-19, byli jste v kontaktu s rizikovou osobou s onemocněním COVID-19, či máte nařízenou karanténu, zůstaňte doma a kontaktujte nás telefonicky nebo emailem – nabídneme Vám nový termín.
  • Dítě by měl doprovázet na vyšetření pouze 1 zákonný zástupce, ostatní osoby musí zůstat mimo prostory PPP.
  • K vyšetření se dostavte nejdříve 5 minut před objednaným termínem.
  • Do poradny vstupujte pouze se zakrytými ústy a nosem – dospělí a děti od 15-ti let respirátor FFP2 nebo KN95, děti mladší 15 let – nutná chirurgická rouška po celou dobu pobytu v PPP.
  • Po ohlášení svého příchodu – zazvoněním – je zákonný zástupce/zletilý klient vpuštěn do budovy/na pracoviště. Vstupujte, prosím, jednotlivě.
  • Po vstupu do poradny je nutné použití desinfekce na ruce.
  • Po dobu vyšetření dítěte doporučujeme čekat mimo prostory PPP nebo v prostorách určených odborným pracovníkem a to tak, aby se minimalizoval kontakt s ostatními klienty. Setrvání v čekárně je možné pouze, pokud to umožňuje její kapacita. Ústa a nos musí být zakryty předepsanými ochrannými prostředky.

Uvědomujeme si, že nastavená pravidla a opatření Vám nemusí vyhovovat. Budeme respektovat, když se rozhodnete termín vyšetření v PPP přesunout na později, až se epidemická situace zklidní.

Stanovená hygienická pravidla a opatření jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci poradny. Opakované nedodržování pravidel je po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby odpovědným pracovníkem pracoviště důvodem k okamžitému ukončení poskytování poradenské služby.

Mgr. Libor Mikulášek, ředitel PPP Brno, p.o.