Vyšetření v PPP před maturitní zkouškou (aktualizované)

Vyšetření před maturitní zkouškou (MZ)

Informace pro budoucí maturanty (případně jejich zákonné zástupce a vyučující)
Vyšetření je určeno pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotním znevýhodněním a postižením, případně pro žáky využívající podpůrná opatření 2. až 5. stupně), podrobně viz Školský zákon č. 561/2004 Sb.  , VYHLÁŠKA o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění.
Vyšetření před MZ  probíhá celoročně. Vzhledem k termínu odevzdání  Doporučení (dříve Posudku) k uzpůsobení  podmínek maturitní zkoušky (tzv. Doporučení PUP)  ve škole  a
jeho platnosti, doporučujeme se k vyšetření objednat nejlépe v průběhu  druhého  pololetí ročníku před maturitním ročníkem (obvykle 3. ročník SŠ nebo 1. ročník dvouletého nástavbového maturitního studia), nejpozději  pak v průběhu září (na začátku maturitního ročníku).  Pozdější objednání může znamenat nemožnost poskytnout včasný termín ke splnění podmínek uplatnění  Doporučení (viz objednací  doba  Jak se objednat?).

Pro jarní zkušební období se Doporučení PUP ve škole odevzdává spolu s přihláškou k MZ nejpozději 1.12. v maturitním šk.roce.

Pokud se maturitní zkouška uskuteční v podzimním zkušebním období, přihlášení k MZ musí proběhnout spolu s případným odevzdáním Doporučení PUP do 25.6., objednání k vyšetření je tomu třeba přizpůsobit.

Platnost Doporučení PUP je nejdéle 24 měsíců od data vydání.

S sebou na vyšetření je třeba přinést vyplněný a razítkem školy opatřený Dotazník k PUP MZ (obvykle je  k dispozici ve škole u výchovných poradců, kteří jej vyplní spolu s vyučujícími maturitních předmětů) , opravené slohové práce, sešity, případně lékařské zprávy a všechny další dokumenty související s obtížemi, pro které by mělo  být přiznáno uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Poradna. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.