Hygienická opatření v PPP Brno

PROVOZ A OPATŘENÍ PPP BRNO, příspěvková organizace  VZHLEDEM KE COVID-19 k 10.9. 2020

Školní rok 2020/21 byl v PPP Brno zahájen v plném rozsahu činností v souladu se školskými právními předpisy.

Od 10.9. platí nařízení užívat při pohybu a pobytu ve školských zařízeních ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako respirátor, rouška, ústenka, šátek apod., které brání šíření kapének.

Pracovník poradny i účastník poradenské služby (klient) v rizikové skupině  může podle svého uvážení pro svoji ochranu používat ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany, štít nebo respirátor a zachovávat sociální distanci.

Za základní opatření je považováno dodržování hygienických pravidel stanovených MZ: dodržování zásad osobní a provozní hygieny, sociální distance, řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních.

Prozatím nejsou omezeny:

  • návštěvy škol odbornými pracovníky,
  • skupinová činnost,
  • praxe studentů.

Jsou součástí výkonu práce, jsou cílené, plánované; nejsou rovněž stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků/studentů.

Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZ.  

Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.

PPP Brno zajišťuje např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby apod.

Provoz a opatření vzhledem ke klientům

Vstupující do budovy jsou prostřednictvím vyvěšených informací seznámeni

  • se zákazem vstupu s příznaky infekčního onemocnění (1),
  • se stanovenými a hygienickými a protiepidemickými pravidly včetně dezinfekce rukou,
  • s omezením pohybu a pobytu osob uvnitř budovy (nutný doprovod, omezení provozu čekáren, doporučené rozestupy),
  • s povinností PPP postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZ, další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZ.
  • s možností, kterou má pracovník PPP i účastník poradenské služby v rizikové skupině – podle svého uvážení pro svoji ochranu může používat prostředky s vyšším stupněm ochrany, např. respirátor a zachovávat sociální distanci.
  • Osobám s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školského zařízení pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Upozornění

Žádáme rodiče a zletilé klienty, aby se v případě respiračního onemocnění nebo předpokladu vzniku nemoci  (zvýšená teplota, dušnost) omluvili z termínu vyšetření. Optimální je realizovat vyšetření v rámci dobré kondice klienta.

Žádáme o to v souvislosti  z důvodu možného rozšiřování nemocí i z důvodu ohleduplnosti k zaměstnancům naší PPP.

Po uzdravení vám nabídneme náhradní termín.
Děkujeme za pochopení.

Mgr. Libor Mikulášek, ředitel PPP Brno, p.o.

Informace ke kurzům

Pokud jste prostudoval/a informace uvedené u požadovaného kurzu – Průvodce přihlašováním a Odpovědi na nejčastější dotazy a nenalezl/a jste řešení,  obraťte se s dotazem na emailovou adresu:  jirina.bednarova@pppbrno.cz

Nově je u každého kurzu emailová adresa (u kalendáře s termíny) na kterou můžete napsat v případě, že je již kurz obsazen a vy máte zájem být upozorněn/a na vypsání nového termínu.

Děkujeme za spolupráci

Pro výchovné poradce

Do sekce “dokumenty ke stažení” byl přidán odkaz pro výchovné poradce, kde budou umísťovány prezentace ze společných setkání a další potřební informace nebo dokumenty.

Nové formuláře

V sekci dokumenty ke stažení byly přidány aktuální formuláře: Školní dotazník integrovaného žáka a Vyhodnocení podpůrných opatření 2.-5. st.