Otevření pracovišť

Vážení klienti,
v souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školství informuji o otevření pracovišť pro veřejnost k datu 11.5. 2020. http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

Před návštěvou PPP prosíme o pozorné pročtení níže uvedených informací a jejich následné dodržování. Informace/pokyny vycházejí z doporučených hygienických opatření a pravidel provozu školských poradenských zařízení (MŠMT č.j. 17517/2020-1), vyžadují změnu režimu PPP.

1. Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytuje nebo se v posledních 14-ti dnech vyskytla jakákoli forma, příznaky respiračního onemocnění, kašel či zvýšená teplota, byli jste v kontaktu s rizikovou osobou s onemocněním COVID-19, zůstaňte doma/nevstupujte do budovy a kontaktujte nás telefonicky nebo emailem.
2. Dítě, žáka, studenta by měl doprovázet na vyšetření pouze 1 zákonný zástupce, ostatní osoby doporučujeme, aby zůstali mimo prostory PPP.
3. S sebou prosím přineste pro sebe a dítě, žáka, studenta vlastní psací potřeby- obyčejnou tužku pro dítě, psací potřeby pro dospělého. Pro dítě jednorázové kapesníky a dle potřeby (pro mladší děti) hračku, hru – v čekárnách nejsou k dispozici, je v nich rovněž omezen provoz; pití.
4. Na pracoviště PPP lze vstoupit pouze s rouškou (nebo jiným odpovídajícím ochranným prostředkem), je nutné správné užití. Dítě, žák, student bude mít k dispozici svoji roušku po celou dobu vyšetření, s sebou bude mít také roušku/roušky náhradní a sáček na odložení roušky, příp. použité kapesníky, ubrousky.
5. Po ohlášení svého příchodu zazvoněním/ po zazvonění je zákonný zástupce/zletilý klient informován, kam konkrétně v budově půjde (patro, odborný pracovník) a poté je vpuštěn do budovy. Vstupujte, prosím, jednotlivě.
6. Po vstupu na pracoviště PPP si všichni klienti a jejich doprovod prosím nejprve dezinfikují ruce. Dezinfekce rukou jsou k dispozici i pro další potřebu, na sociálním zařízení označeném pro klienty jsou k užívání mycí prostředky.
7. Zákonný zástupce/zletilý klient se bude řídit pokyny pracovníků PPP, vyvěšenými opatřeními.

Další informace:
Klienti jsou objednáváni v různých časových intervalech tak, aby se minimalizoval jejich vzájemný bezprostřední kontakt, předcházelo hromadění osob a instruování tak, aby se omezil volný pohyb v budově.

Doporučujeme čekat mimo prostory PPP nebo v prostorách určených odborným pracovníkem a to tak, aby se minimalizoval kontakt s ostatními klienty.

Hromadné setkávání klientů v budově PPP a prostorách čekáren není přípustné. Využívání čekáren je omezeno.

Dodržujte, prosím, přesný čas pozvání. V případě jeho nedodržení si vyhrazujeme právo přesunutí termínu.

Nemůžete-li se dostavit, kontaktujte nás, prosím.

Pokud pominul důvod Vaší žádosti také nás, prosím, informujte.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.
Mgr. Libor Mikulášek
ředitel PPP Brno

Upozornění

Žádáme rodiče a zletilé klienty, aby se v případě respiračního onemocnění nebo předpokladu vzniku nemoci  (zvýšená teplota, dušnost) omluvili z termínu vyšetření. Optimální je realizovat vyšetření v rámci dobré kondice klienta.

Žádáme o to v souvislosti  z důvodu možného rozšiřování nemocí i z důvodu ohleduplnosti k zaměstnancům naší PPP.

Po uzdravení vám nabídneme náhradní termín.
Děkujeme za pochopení.

Mgr. Libor Mikulášek, ředitel PPP Brno, p.o.

Informace ke kurzům

Pokud jste prostudoval/a informace uvedené u požadovaného kurzu – Průvodce přihlašováním a Odpovědi na nejčastější dotazy a nenalezl/a jste řešení,  obraťte se s dotazem na emailovou adresu:  jirina.bednarova@pppbrno.cz

Nově je u každého kurzu emailová adresa (u kalendáře s termíny) na kterou můžete napsat v případě, že je již kurz obsazen a vy máte zájem být upozorněn/a na vypsání nového termínu.

Děkujeme za spolupráci

Pro výchovné poradce

Do sekce “dokumenty ke stažení” byl přidán odkaz pro výchovné poradce, kde budou umísťovány prezentace ze společných setkání a další potřební informace nebo dokumenty.

Nové formuláře

V sekci dokumenty ke stažení byly přidány aktuální formuláře: Školní dotazník integrovaného žáka a Vyhodnocení podpůrných opatření 2.-5. st.