Kontakty

Pedagogicko – psychologická poradna Brno, příspěvková organizace (PPP Brno)
Hybešova 15, 602 00 Brno
ředitelství Zachova 1, 602 00
ředitel: Mgr. Libor Mikulášek, tel. 775 918 817 libor.mikulasek@pppbrno.cz
zástupce ředitele: Mgr. Soňa Baldrmannová sona.baldrmannova@pppbrno.cz

Objednávání klientů pro všechna pracoviště na telefonním čísle 541 422 822 nebo prostřednictvím objednávacího formuláře

telefon: 543 245 914-16, 731 658 684

email: poradna@pppbrno.cz

PPP Brno má aktuálně 5 pracovišť, které se starají o klienty z okresu Brno-město a Brno-venkov. Každé pracoviště má spádové školy, které jsou v péči jednotlivých psychologů a speciálních pedagogů. Děti ve věku 3-5 let jsou klienty pracoviště Kohoutova. Vyšetření školní zralosti probíhá dle spádovosti základní školy na kterou je dítě zapsané.
Pracoviště Sládkova je primárně zaměřeno na problematiku experimentování s návykovými látkami, pomoc při řešení šikany, apod.

Pracoviště Zachova, Brno

Pracoviště Hybešova, Brno

Pracoviště Kohoutova, Brno

Pracoviště Lomená, Brno
Pracoviště Sládkova, Brno