Spádové školy Kohoutova (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ)

Oddělení pro děti ve věku 3-5 let pro oblast Brno-město a Brno-venkov a předškolní děti (vyšetření školní zralosti) dle spádovosti základní školy na kterou je dítě zapsané.

Základní školy

ZŠ Blažkova ZŠ Košinova ZŠ Pastviny
ZŠ Basic ZŠ Křídlovická ZŠ Perlička
ZŠ Didaktis ZŠ Kuldova ZŠ Pramínek
ZŠ Hamry ZŠ Letokruh ZŠ Řehořova
ZŠ Herčíkova ZŠ Merhautova ZŠ Sekaninova
ZŠ Horácké nám. ZŠ Milénova ZŠ Sluníčko
ZŠ Horníkova ZŠ Mutěnická ZŠ Vejrostova
ZŠ Holzova ZŠ nám. 28. října ZŠ Waldorfská-Plovdivská
ZŠ Husova ZŠ nám. Republiky ZŠ Zemědělská
ZŠ Janouškova ZŠ Novoměstská ZŠ Zeiberlichova
ZŠ Jana Babáka ZŠ Novolíšeňská
ZŠ Kamenačky ZŠ Palackého

Střední školy

ISŠ Purkyňova
Gymnázium T. Novákové SŠ Jílová
Gymnázium Slovanské nám. SŠ Čichnova
Gymnázium Elgartova SŠ potrav. a služeb Charbulova
Gymnázium P. Křížkovského Kristenova SŠ pro těl. post. F. D. Roosevelta
SŠ grafická Šmahova
Gymnázium tř. Kpt. Jaroše SŠ pro sluch. post. Gellnerova
Gymnázium Vídeňská SOŠ E. Holuba Dukelská třída
Gymnázium M. Lercha Žižkova SOŠ Gemini Vaculíkova
SOŠ a SOU obchodní Jánská
Eko Gymnázium Labská SPŠ Francouzská
Konzervatoř tř. Kpt. Jaroše OA Scola Comeniana Charbulova
Taneční konzervatoř Nejedlého Konsorcium škol Eldo
SZŠ Jaselská SOŠ EDUCAnet  Arménská
SZŠ Církevní Šimáčkova SZŠ Církevní Grohova
SZŠ Merhautova