Zachova

Ředitelství PPP
Předškolní oddělení pro region Brno-město
Oddělení základního školství pro region Brno-město
Oddělení pro žáky SŠ a VOŠ pro region Brno-město

Ředitel: Mgr. Libor Mikulášek, libor.mikulasek@pppbrno.cz
Číslo datové schránky: nrk5vhw
GDPR e-mail : pověřenec.oou@i3c.cz, ID datové schránky: nrk5vhw
Zástupce ředitele, vedoucí pracoviště: Mgr. Soňa Baldrmannová
Vedoucí sociální pracovnice: Mária Fejsaková
Administrativní pracovnice:

Telefon: 543 245 914-16, 731 658 684

zachova

Objednávání klientů pro všechna pracoviště na telefonním čísle 541 422 822 nebo pomocí objednávacího formuláře.
Email: poradna@pppbrno.cz
Adresa: Zachova 1, 602 00 Brno

Provozní doba poradny
Vzhledem k  aktuální situaci na pracovištích PPP Brno bude provozní doba přijímacích kanceláří upravena od 11.1.2021 následovně:

POZOR: NETÝKÁ SE KLIENTŮ POZVANÝCH K ODBORNÉMU PRACOVNÍKOVI NA URČITÝ ČAS.
Pondělí 7:30-16:00
Úterý: 7:30-14:00
Středa: 7:30-16:00
Čtvrtek: 7:30-14:00
Pátek: 7:30-14:00

Zaměstnanci:
Mgr. Soňa Baldrmannová, psycholog, zástupce ředitele, vedoucí pracoviště – baldrmannova@pppbrno.c
Mária Fejsaková, sociální pracovnice – maria.fejsakova@pppbrno.cz
Mgr. Olga Jursová, psycholog – olga.jursova@pppbrno.cz
Mgr. Jana Kocourková, speciální pedagog – jana.kocourkova@pppbrno.cz
Mgr. Iveta Kučerová, psycholog – iveta.kucerova@pppbrno.cz
Mgr. Martina Mejzlíková, speciální pedagog – martina.mejzlikova@pppbrno.cz
Mgr. Libor Mikulášek, speciální pedagog, ředitel – libor.mikulasek@pppbrno.cz
Mgr. Zuzana Pařenicová, speciální pedagog – zuzana.parenicova@pppbrno.cz
Mgr. Věra Pražáková, psycholog – vera.prazakova@pppbrno.cz
PhDr. Lenka Štěpánková, Ph.D., speciální pedagog – lenka.stepankova@pppbrno.cz
Mgr. Kristýna Glaserová, psycholog – kristyna.glaserova@pppbrno.cz
Mgr. Hana Vízdalová, psycholog – hana.vizdalova@pppbrno.cz
Mgr. Alena Vyskočilová, speciální pedagog – alena.vyskocilova@pppbrno.cz