Kurzy pro pedagogické pracovníky ŠPZ (PPP, SPC)

Diagnostika školní připravenosti, varianta pro školská poradenská zařízení

Zácvik ke standardizovanému testu Diagnostika školní připravenosti, varianta pro školská poradenská zařízení

Akreditace: č.j.: MŠMT-33186/2018-1-949

Vzdělávací cíl kurzu: Cílem je vyškolit pracovníky školských poradenských zařízení v administraci a interpretaci výsledků vyšetření standardizovaným nástrojem „Diagnostika školní připravenosti, varianta pro školská poradenská zařízení“. Diagnostická baterie je zaměřena na sledování úrovně připravenosti schopností potřebných pro čtení a psaní, matematiku. Je určena pro děti v posledním půl roce před zahájením školní docházky a pro žáky v I. pololetí 1.ročníků ZŠ. Diagnostický nástroj byl standardizován v letech 2012-15 v PPP Brno v rámci projektu „Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami..“

Test je využitelný pro zjištění aktuální úrovně dílčích schopností, ke zvážení ke zvážení odkladu školní docházky, odhalení oblastí vyžadujících intervenci, výsledky se mohou stát výchozím bodem pro zahájení stimulace jak individuální, tak i skupinové (např. zvážení zařazení dítěte do programu Edukativně stimulační skupiny); vyhodnocení ověření efektivnosti individuální či skupinové předškolní stimulace. Ve školním věku k diagnostice žáků ohrožených školním neúspěchem a zahájení stimulace oslabených oblastí, východiskem pro stanovení vyrovnávacích opatření.

Kurz je určen: pedagogickým pracovníkům školských poradenských zařízení. (speciálním pedagogům, psychologům).

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

Termín konání: Termín konání je upřesněn u anotace jednotlivých kurzů, kde je možno se zároveň elektronicky přihlásit.

Místo konání: Pedagogicko – psychologická poradna Brno, pracoviště Kohoutova 4

Cena: 780,- Kč

Do rozpočtu ceny kurzu nejsou zahrnuty manuály k testu.
Pro práci v kurzu účastník obdrží zácvičné archy.
Manuály si absolventi kurzu mohou zakoupit na podkladě kopie osvědčení po absolvování kurzu.

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury.  Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ.
Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště; po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.

Přihlásit se

Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro školská poradenská zařízení s rozšířeným rozborem  psychometrických vlastností  testu

Zácvik ke standardizovanému testu Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, pro školská poradenská zařízení s rozšířeným rozborem  psychometrických vlastností  testu

Akreditace: č.j.: MŠMT-33186/2018-1-949

V přihlášce je nutno uvést pracoviště. Bez uvedení pracoviště nebude přihláška zařazena.

Vzdělávací cíl kurzu: Cílem je vyškolit pedagogické pracovníky (speciální pedagogy, psychology) školských poradenských zařízení v administraci a interpretaci výsledků vyšetření standardizovaným nástrojem „Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro školská poradenská zařízení“. Diagnostická baterie je zaměřena na sledování úrovně schopností potřebných pro čtení a psaní i na samotnou dovednost číst a psát. Je určena pro žáky 1.- 4. ročníků ZŠ. Diagnostický nástroj byl standardizován v letech 2012-15 v PPP Brno v rámci projektu „Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ ve dvou variantách, jedna z nich je určena přímo pro pedagogické pracovníky školských poradenských zařízení.

Předkládaný materiál je určen k diagnostice jedinců, kteří při vzdělávání vykazují potíže při nabývání výše uvedených dovedností. Diagnostika a z ní vyplývající zjištění vývojové úrovně dítěte v jednotlivých oblastech je zde chápána jako podklad pro stanovení diagnózy specifických poruch učení a současně jako výchozí bod stimulace, reedukace, tvoří východisko pro stanovení podpůrných opatření.

Kurz pro práci s  diagnostickým nástrojem pro školská poradenská zařízení je předkládán ve dvou verzích. Základní verze je s rozšířeným rozborem  psychometrických vlastností  testu, druhá verze pouze se základním komentářem psychometrických dat.  Vzhledem k tomu, že diagnostická baterie zaměřená na oblast čtení a psaní i baterie zaměřená na matematické schopnosti a dovednosti mají obdobné psychometrické vlastnosti,  lze další kurz ke druhé z baterií absolvovat v nerozšířené verzi.

Pracovníci ŠPZ budou vždy muset nejprve  absolvovat kurz z rozšířenými psychometrickými daty. Pokud bude předmětem zájmu  pouze jedna z diagnostických baterií, bude tak zajištěno seznámení s rozšířeným rozborem  psychometrických vlastností  testu.

Pokud budou mít zájem o druhou baterii, mohou absolvovat kurz bez tohoto rozšíření, např. absolvují-li jako první kurz „Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro školská poradenská zařízení s rozšířeným rozborem  psychometrických vlastností  testu“, jako druhý mohou absolvovat kurz Diagnostika matematických schopností a dovedností ( pouze se základními psychometrickými daty) a obráceně.

Druhá zkrácená verze je určena pouze pro absolventy kurzu s rozšířeným rozborem psychometrických dat.

Kurz je určen: pedagogickým pracovníkům školských poradenských zařízení (speciálním pedagogům, psychologům)

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

Termín konání: Termín konání je upřesněn u anotace jednotlivých kurzů, kde je možno se zároveň elektronicky přihlásit..

Místo konání: Pedagogicko – psychologická poradna Brno, pracoviště Kohoutova 4

Cena: 1160,- Kč

Do rozpočtu ceny kurzu nejsou zahrnuty manuály k testu.
Pro práci v kurzu účastník obdrží zácvičné archy.
Manuály si absolventi kurzu mohou zakoupit na podkladě kopie osvědčení po absolvování kurzu.

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury.  Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ.
Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště; po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.

Přihlásit se

Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro školská poradenská zařízení

Zácvik ke standardizovanému testu Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, pro školská poradenská zařízení s rozšířeným rozborem  psychometrických vlastností  testu

Akreditace: č.j.: MŠMT-33186/2018-1-949

V přihlášce je nutno uvést pracoviště. Bez uvedení pracoviště nebude přihláška zařazena.

Vzdělávací cíl kurzu: Cílem je vyškolit pedagogické pracovníky (speciální pedagogy, psychology) školských poradenských zařízení v administraci a interpretaci výsledků vyšetření standardizovaným nástrojem „Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro školská poradenská zařízení“. Diagnostická baterie je zaměřena na sledování úrovně schopností potřebných pro čtení a psaní i na samotnou dovednost číst a psát. Je určena pro žáky 1.- 4. ročníků ZŠ. Diagnostický nástroj byl standardizován v letech 2012-15 v PPP Brno v rámci projektu „Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ ve dvou variantách, jedna z nich je určena přímo pro pedagogické pracovníky školských poradenských zařízení.

Předkládaný materiál je určen k diagnostice jedinců, kteří při vzdělávání vykazují potíže při nabývání výše uvedených dovedností. Diagnostika a z ní vyplývající zjištění vývojové úrovně dítěte v jednotlivých oblastech je zde chápána jako podklad pro stanovení diagnózy specifických poruch učení a současně jako výchozí bod stimulace, reedukace, tvoří východisko pro stanovení vyrovnávacích opatření.

Tento kurz bez rozšířeného rozboru psychometrických vlastností  testu  lze volit pouze po absolvování kurzu Diagnostika matematických schopností a dovedností, varianta pro školská poradenská zařízení s rozšířeným rozborem  psychometrických vlastností  testu.

Kurz je určen: pedagogickým pracovníkům školských poradenských zařízení (speciálním pedagogům, psychologům)

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

Termín konání: Termín konání je upřesněn u anotace jednotlivých kurzů, kde je možno se zároveň elektronicky přihlásit.

Místo konání: Pedagogicko – psychologická poradna Brno, pracoviště Kohoutova 4

Cena: 780,- Kč

Do rozpočtu ceny kurzu nejsou zahrnuty manuály k testu.
Pro práci v kurzu účastník obdrží zácvičné archy.
Manuály si absolventi kurzu mohou zakoupit na podkladě kopie osvědčení po absolvování kurzu.

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury.  Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ.
Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště; po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.

Přihlásit se

Diagnostika matematických schopností a dovedností, varianta pro školská poradenská zařízení s rozšířeným rozborem  psychometrických vlastností  testu

Zácvik ke standardizovanému testu Diagnostika matematických schopností a dovedností pro školská poradenská zařízení s rozšířeným rozborem  psychometrických vlastností  testu

Akreditace: č.j.: MŠMT-33186/2018-1-949

V přihlášce je nutno uvést pracoviště. Bez uvedení pracoviště nebude přihláška zařazena.

Vzdělávací cíl kurzu:

Cílem je vyškolit pedagogické pracovníky (speciální pedagogy, psychology) školských poradenských zařízení v administraci a interpretaci výsledků vyšetření standardizovaným nástrojem „Diagnostika matematických schopností a dovedností, varianta pro školská poradenská zařízení“. Diagnostická baterie je určena pro žáky 1.- 4. ročníků ZŠ. Diagnostický nástroj byl standardizován v letech 2012-15 v PPP Brno v rámci projektu „Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ ve dvou variantách, jedna z nich je určena přímo pro pedagogické pracovníky školských poradenských zařízení.

Předkládaný materiál je určen k diagnostice jedinců, kteří při vzdělávání vykazují potíže při nabývání výše uvedených dovedností. Diagnostika a z ní vyplývající zjištění vývojové úrovně dítěte v jednotlivých oblastech je zde chápána jako podklad pro stanovení diagnózy specifických poruch učení (zde dyskalkulie) a současně jako výchozí bod stimulace, reedukace, tvoří východisko pro stanovení vyrovnávacích opatření.

Kurz pro práci s  diagnostickým nástrojem pro školská poradenská zařízení je předkládán ve dvou verzích. Základní verze je s rozšířeným rozborem  psychometrických vlastností  testu, druhá verze pouze se základním komentářem psychometrických dat.  Vzhledem k tomu, že diagnostická baterie zaměřená na oblast čtení a psaní i baterie zaměřená na matematické schopnosti a dovednosti mají obdobné psychometrické vlastnosti,  lze druhý kurz ke zbývající z baterií absolvovat v nerozšířené verzi.

Pracovníci ŠPZ budou vždy muset nejprve  absolvovat kurz z rozšířenými psychometrickými daty. Pokud bude předmětem zájmu  pouze jedna z diagnostických baterií, bude tak zajištěno seznámení s rozšířeným rozborem  psychometrických vlastností  testu.

Pokud budou mít zájem o druhou baterii, mohou absolvovat kurz bez tohoto rozšíření, např. absolvují-li jako první kurz „Diagnostika matematických schopností a dovedností, varianta pro školská poradenská zařízení s rozšířeným rozborem  psychometrických vlastností  testu“ jako druhý mohou absolvovat kurz Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní ( pouze se základními psychometrickými daty) a obráceně.

Druhá, zkrácená verze je určena pouze pro absolventy kurzu s rozšířeným rozborem psychometrických dat.

Kurz je určen: pedagogickým pracovníkům školských poradenských zařízení (speciálním pedagogům, psychologům)

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

Termín konání: Termín konání je upřesněn u anotace jednotlivých kurzů, kde je možno se zároveň elektronicky přihlásit.

Místo konání: Pedagogicko – psychologická poradna Brno, pracoviště Kohoutova 4

Cena: 1160,- Kč

Do rozpočtu ceny kurzu nejsou zahrnuty manuály k testu.
Pro práci v kurzu účastník obdrží zácvičné archy.
Manuály si absolventi kurzu mohou zakoupit na podkladě kopie osvědčení po absolvování kurzu.

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury.  Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ.
Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště; po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.

Přihlásit se

Diagnostika matematických schopností a dovedností, varianta pro školská poradenská zařízení

Zácvik ke standardizovanému testu Diagnostika matematických schopností a dovedností pro školská poradenská zařízení s rozšířeným rozborem  psychometrických vlastností  testu

Akreditace: č.j.: MŠMT-33186/2018-1-949

V přihlášce je nutno uvést pracoviště. Bez uvedení pracoviště nebude přihláška zařazena.

Vzdělávací cíl kurzu: Cílem je vyškolit pedagogické pracovníky (speciální pedagogy, psychology) školských poradenských zařízení v administraci a interpretaci výsledků vyšetření standardizovaným nástrojem „Diagnostika matematických schopností a dovedností, varianta pro školská poradenská zařízení“. Diagnostická baterie je určena pro žáky 1.- 4. ročníků ZŠ. Diagnostický nástroj byl standardizován v letech 2012-15 v PPP Brno v rámci projektu „Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ ve dvou variantách, jedna z nich je určena přímo pro pedagogické pracovníky školských poradenských zařízení.

Předkládaný materiál je určen k diagnostice jedinců, kteří při vzdělávání vykazují potíže při nabývání výše uvedených dovedností. Diagnostika a z ní vyplývající zjištění vývojové úrovně dítěte v jednotlivých oblastech je zde chápána jako podklad pro stanovení diagnózy specifických poruch učení (zde dyskalkulie) a současně jako výchozí bod stimulace, reedukace, tvoří východisko pro stanovení vyrovnávacích opatření.

Tento kurz bez rozšířeného rozboru psychometrických vlastností  testu  lze volit pouze po absolvování kurzu „Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro školská poradenská zařízení s rozšířeným rozborem  psychometrických vlastností  testu.“

Kurz je určen: pedagogickým pracovníkům školských poradenských zařízení (speciálním pedagogům, psychologům)

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

Termín konání: Termín konání je upřesněn u anotace jednotlivých kurzů, kde je možno se zároveň elektronicky přihlásit.

Místo konání: Pedagogicko – psychologická poradna Brno, pracoviště Kohoutova 4

Cena: 780,- Kč

Do rozpočtu ceny kurzu nejsou zahrnuty manuály k testu.
Pro práci v kurzu účastník obdrží zácvičné archy.
Manuály si absolventi kurzu mohou zakoupit na podkladě kopie osvědčení po absolvování kurzu.

Přihlásit se