Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro školská poradenská zařízení s rozšířeným rozborem psychometrických vlastností testu

Zácvik ke standardizovanému testu Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, pro školská poradenská zařízení s rozšířeným rozborem  psychometrických vlastností  testu

Akreditace: č.j.: MŠMT-33186/2018-1-949

V přihlášce je nutno uvést pracoviště. Bez uvedení pracoviště nebude přihláška zařazena.

Vzdělávací cíl kurzu: Cílem je vyškolit pedagogické pracovníky (speciální pedagogy, psychology) školských poradenských zařízení v administraci a interpretaci výsledků vyšetření standardizovaným nástrojem „Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro školská poradenská zařízení“. Diagnostická baterie je zaměřena na sledování úrovně schopností potřebných pro čtení a psaní i na samotnou dovednost číst a psát. Je určena pro žáky 1.- 4. ročníků ZŠ. Diagnostický nástroj byl standardizován v letech 2012-15 v PPP Brno v rámci projektu „Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ ve dvou variantách, jedna z nich je určena přímo pro pedagogické pracovníky školských poradenských zařízení.

Předkládaný materiál je určen k diagnostice jedinců, kteří při vzdělávání vykazují potíže při nabývání výše uvedených dovedností. Diagnostika a z ní vyplývající zjištění vývojové úrovně dítěte v jednotlivých oblastech je zde chápána jako podklad pro stanovení diagnózy specifických poruch učení a současně jako výchozí bod stimulace, reedukace, tvoří východisko pro stanovení podpůrných opatření.

Kurz pro práci s  diagnostickým nástrojem pro školská poradenská zařízení je předkládán ve dvou verzích. Základní verze je s rozšířeným rozborem  psychometrických vlastností  testu, druhá verze pouze se základním komentářem psychometrických dat.  Vzhledem k tomu, že diagnostická baterie zaměřená na oblast čtení a psaní i baterie zaměřená na matematické schopnosti a dovednosti mají obdobné psychometrické vlastnosti,  lze další kurz ke druhé z baterií absolvovat v nerozšířené verzi.

Pracovníci ŠPZ budou vždy muset nejprve  absolvovat kurz z rozšířenými psychometrickými daty. Pokud bude předmětem zájmu  pouze jedna z diagnostických baterií, bude tak zajištěno seznámení s rozšířeným rozborem  psychometrických vlastností  testu.

Pokud budou mít zájem o druhou baterii, mohou absolvovat kurz bez tohoto rozšíření, např. absolvují-li jako první kurz „Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro školská poradenská zařízení s rozšířeným rozborem  psychometrických vlastností  testu“, jako druhý mohou absolvovat kurz Diagnostika matematických schopností a dovedností ( pouze se základními psychometrickými daty) a obráceně.

Druhá zkrácená verze je určena pouze pro absolventy kurzu s rozšířeným rozborem psychometrických dat.

Kurz je určen: pedagogickým pracovníkům školských poradenských zařízení (speciálním pedagogům, psychologům)

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

Termín konání:

Lektoři kurzu: Mgr. J. Bednářová, Mgr. J. Širůček, Ph.D.

Místo konání: Pedagogicko – psychologická poradna Brno, pracoviště Kohoutova 4

Cena: 1160,- Kč

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury.  Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ.
Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště; po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.
Pokud je již kurz obsazen a máte zájem být upozorněn/a na vypsání nového termínu tohoto kurzu napište na tento email cj.spz@pppbrno.cz