Diagnostika školní připravenosti, varianta pro školská poradenská zařízení

Zácvik ke standardizovanému testu Diagnostika školní připravenosti, varianta pro školská poradenská zařízení

Akreditace: č.j.: MŠMT-33186/2018-1-949

Vzdělávací cíl kurzu: Cílem je vyškolit pracovníky školských poradenských zařízení v administraci a interpretaci výsledků vyšetření standardizovaným nástrojem „Diagnostika školní připravenosti, varianta pro školská poradenská zařízení“. Diagnostická baterie je zaměřena na sledování úrovně připravenosti schopností potřebných pro čtení a psaní, matematiku. Je určena pro děti v posledním půl roce  před zahájením školní docházky a pro žáky v I. pololetí 1.ročníků ZŠ. Diagnostický nástroj byl standardizován v letech 2012-15 v PPP Brno v rámci projektu „Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami..“

Test je využitelný pro zjištění aktuální úrovně dílčích schopností, ke zvážení ke zvážení odkladu školní docházky, odhalení oblastí vyžadujících intervenci, výsledky se mohou stát výchozím bodem  pro zahájení stimulace jak individuální, tak i skupinové (např. zvážení zařazení dítěte do programu Edukativně stimulační skupiny); vyhodnocení ověření efektivnosti individuální či skupinové předškolní stimulace. Ve školním věku k diagnostice  žáků ohrožených školním neúspěchem a zahájení stimulace oslabených oblastí, východiskem pro stanovení vyrovnávacích opatření.

Kurz je určen: pedagogickým pracovníkům školských poradenských zařízení. (speciálním pedagogům, psychologům).

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

Termíny konání:

Lektorka kurzu: Mgr. Jiřina Bednářová

Místa konání:

Praha: PPP Praha, Francouzská 56, Praha 10

Cena: Brno: 780,- Kč, Praha: 860,- Kč

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury.  Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ.
Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště; po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.
Pokud je již kurz obsazen a máte zájem být upozorněn/a na vypsání nového termínu tohoto kurzu napište na tento email sp.spz@pppbrno.cz