Diagnostika předškolního dítěte

Akreditace: Č. j.:  MŠMT – 32021/2020-2-806

Vzdělávací cíl kurzu: Cílem programu je blíže seznámit pedagogy s jednotlivými fázemi vývoje předškolního dítěte, s diagnostikou dílčích funkcí (vývoj myšlení, řeči, sociálních schopností a dovedností, hrubé, jemné motoriky, grafomotoriky, vývoj kresby, vývoj zrakového, sluchového vnímání, prostorové a pravo-levé orientace, základních matematických představ) jako východiskem pro vytváření individuálního programu rozvoje předškolního dítěte.

Diagnostika chápe posouzení vývojové úrovně dítěte v jednotlivých oblastech jako výchozí podklad podpory a výchozí bod stimulace oslabených funkcí.

Kurz je určen: pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, pedagogickým pracovníkům školských poradenských zařízení.

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

Termíny konání: bude upřesněno

Lektorky kurzu: Mgr. J. Bednářová, PhDr. V. Šmardová

Místo konání: Pedagogicko – psychologická poradna Brno, pracoviště Kohoutova 4

Cena: 1 370 Kč včetně materiálů.

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury.  Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ.
Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště; po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.
Pokud je již kurz obsazen a máte zájem být upozorněn/a na vypsání nového termínu tohoto kurzu napište na tento email dg.predsk@pppbrno.cz