Intervence a stimulace matematických schopností a dovedností; vytváření podpůrných opatření v matematice

Akreditace: Č. j.:  MŠMT – 32021/2020-2-806

Vzdělávací cíl kurzu: Cílem programu je blíže seznámit pedagogy s problematikou potíží dětí s pozvolnějším vyzráváním matematických schopností a dovedností, se specifickou poruchou učení – dyskalkulií. Blíže pochopit potíže dítěte a naučit ho potíže překonávat. Zároveň nabízí i pohled na specifické poruchy učení a jejich vliv na matematické dovednosti a výkony. Záměrem je připravit učitele a speciální pedagogy na práci s dětmi s potížemi v matematice a to jak formou individuální reedukace, tak i skupinové práce. Zabývá se možnostmi vhodných podpůrných opatření.

Kurz je určen: pedagogickým pracovníkům ZŠ, pedagogickým pracovníkům školních poradenských zařízení.

Rozsah kurzu: 12 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

Termíny konání: 

1.kurz: 20. – 27 .3. 2020 – ZRUŠENO, bude stanoven náhradní termín

Setkání se uskuteční ve dvou termínech, vždy od 9.00 do 14.30 hod.

1.setkání – 20.3.2020

2.setkání – 27.3.2020

Prosím prostudujte si termíny jednotlivých setkání, v kalendáři pro rezervaci se vyskytuje pouze první den kurzu.

Lektor kurzu: Mgr. J. Bednářová

Místo konání: Pedagogicko – psychologická poradna Brno, pracoviště Kohoutova 4

Cena: Brno 1 552,- Kč včetně materiálů, mimo Brno 1 753,- Kč včetně materiálů

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury.  Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ.
Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště; po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.
Pokud je již kurz obsazen a máte zájem být upozorněn/a na vypsání nového termínu tohoto kurzu napište na tento email intervence.m@pppbrno.cz