Intervence a stimulace schopností potřebných pro čtení a psaní; vytváření podpůrných opatření v českém jazyce na 1. stupni ZŠ

Akreditace: Č. j.:  MŠMT – 32021/2020-2-806

Vzdělávací cíl kurzu: Cílem programu je poskytnout pedagogům širší pohled na potíže ve čtení a ve psaní i na specifické poruchy učení. Zabývá se, možnostmi rozvoje schopností potřebných pro čtení a psaní, reedukací specifických poruch učení. Připravuje učitele a speciální pedagogy na skupinovou i individuální práci s dětmi s potížemi ve čtení a ve psaní. Zabývá se možnostmi vhodných podpůrných opatření.

Kurz je určen: pedagogickým pracovníkům ZŠ, pedagogickým pracovníkům školních poradenských pracovišť.

Rozsah kurzu: 12 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

Termín konání: 22.9. – 6.10.2020

Setkání se uskuteční ve třech termínech, vždy od 13.30 do 17.30 hod.

1.setkání – 22.9.2020

2.setkání – 29.9.2020

3.setkání – 6.10.2020

Lektor kurzu: Mgr. Martina Bělková, Mgr. Martina Mejzlíková

Místo konání: Pedagogicko – psychologická poradna Brno, pracoviště Kohoutova 4

Prosím prostudujte si termíny jednotlivých setkání, v kalendáři pro rezervaci se vyskytuje pouze první den kurzu.

Cena: 1335,- Kč včetně materiálů.

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury.  Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ.
Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště; po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.
Pokud je již kurz obsazen a máte zájem být upozorněn/a na vypsání nového termínu tohoto kurzu napište na tento email intervence.cj@pppbrno.cz