Školní zralost a zápis do školy

Akreditace: Č. j.:  MŠMT – 32021/2020-2-806

Vzdělávací cíl kurzu: Cílem programu je blíže seznámit pedagogy mateřských a základních škol s jednotlivými rovinami vývoje dítěte, které je vhodné sledovat před zahájením školní docházky a při zápisu do školy. Seznamuje s jednotlivými fázemi vývoje předškolního dítěte, s diagnostikou dílčích funkcí, jako východiskem stimulace a vytvoření podmínek, které dítě potřebuje při zahájení školní docházky. Program se zaměřuje na prevenci školního neúspěchu.

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, speciálním pedagogům, ostatním pedagogickým pracovníkům.

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

Termín konání:

Lektorky kurzu: Mgr. J. Bednářová, PhDr. V. Šmardová

Místo konání: Pedagogicko – psychologická poradna Brno, pracoviště Kohoutova 4

Cena: 1 576,- Kč včetně materiálů

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury.  Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ.
Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště; po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.
Pokud je již kurz obsazen a máte zájem být upozorněn/a na vypsání nového termínu tohoto kurzu napište na tento email sz@pppbrno.cz