O nás

  • Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková organizace (PPP Brno) je samostatné školské poradenské zařízení s právní subjektivitou.
  • Zřizovatelem PPP je Krajský úřad Jihomoravského kraje.
  • Hlavní náplní činnosti PPP Brno je diagnostika, poradenství a intervence, nápravná péče a  prevence.
  • Součástí poradny je poradenské centrum na ulici Sládkova v Brně, které se specializuje zejména na problematiku experimentování s návykovými látkami a jejich zneužívání a na problémy mezilidských vztahů u dětí a mládeže. Našimi klienty jsou i rodiče, pedagogové a široká veřejnost
  • Poradna poskytuje služby dětem, žákům a  studentům (od tří let až po ukončení docházky na střední nebo vyšší odborné škole),  jejich rodičům, pedagogům a školám, a to  převážně z regionu Brno – město a Brno-venkov.
  • Poradenské služby jsou bezplatné (s výjimkou akreditovaných programů a některých metodických materiálů).
  • Specifikuje je školský zákon 563/2004 Sb. a vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb. v platných úpravách.
  • V současné době má naše poradna šest pracovišť a 62 zaměstnanců.
  • Ročně se na naší poradně uskuteční více než 15 000 návštěv.
  • Práce v naší poradně má více než 40-ti letou tradici  (je  tedy docela dobře možné, že některý z prarodičů našich současných  klientů byl  v dětství sám klientem poradny…)