Jak se objednat?

Jakou cestou je možné požádat o poradenskou službu?

  1. písemně prostřednictvím objednávacího formuláře
  2. telefonicky na čísle 541 422 822
  3. osobně na jednotlivých pracovištích

Nezletilé dítě objednává k návštěvě poradny zákonný zástupce. Zletilý žák (starší 18 let) se objednává sám. K objednání do poradny není potřeba doporučení lékaře nebo školy.

Jaké údaje potřebujeme pro objednání?

  1. jaký je důvod žádosti o vyšetření (nebojte se popsat problém vlastními slovy – takový popis bývá často výstižnější než snaha o odborné pojmenování problému)
  2. základní údaje (jméno a příjmení, kontaktní adresu, datum narození, název školy, ročník, telefon, mail)
  3. zda už bylo dítě v naší poradně vyšetřeno (ve kterém roce a na kterém pracovišti)
  4. zda má za sebou nějaké jiné psychologické, speciálně pedagogické nebo další odborné vyšetření (mimo naši poradnu)

V případě obtíží vázaných na školní prostředí prosíme vyžádat od školy vyplnění a zaslání školního dotazníku (k nahlédnutí v sekci Dokumenty ke stažení).

Jak se dozvím kdy a kam přijít?

Termín a místo návštěvy vám budou sděleny mailem, telefonicky či písemně poštou do 6 týdnů. Naší snahou je poskytnout Vám co nejbližší termín, vzhledem k velkému množství žádostí však počítejte s čekací dobou na poradenskou službu v délce minimálně 2-3 měsíců (období letních prázdnin čekací doby prodlužuje). Proto dbejte na včasné objednání, zejména v případě, kdy budete potřebovat písemné vyjádření do určitého data (např. v případě vyšetření školní zralosti, kontrolního vyšetření k přijímacím zkouškám či maturitní zkoušce). K termínu vyšetření je třeba připočítat čas na vypracování písemných výstupů (maximálně 1 měsíc).

Co když termín nevyhovuje nebo už vyšetření nepotřebujeme?

Pokud Vám nabídnutý termín ze závažných důvodů nevyhovuje nebo pokud důvody pro vyhledání poradenské služby pominou, co nejdříve nás o této skutečnosti informujte (telefonicky, e-mailem nebo osobně). V případě nevyhovujícího termínu dohodneme náhradní, v případě, že již nepotřebujete přijít, termín setkání zrušíme. Včasné oznámení pomůže co nejefektivnějšímu využití našich služeb a zkrátí čekací doby pro každého klienta, tedy i pro Vás.