Péče o děti, žáky a studenty z kulturně odlišného prostředí (cizince, s nedostatečnou znalostí českého jazyka…)

  • Poradenství pro školy

Pod následujícími odkazy naleznete stručný přehled možností škol v oblasti péče o děti, žáky a studenty z odlišného kulturního prostředí.

Mateřské školy
Základní školy
Střední a vyšší odborné školy

  • Poradenství pro rodiče a zletilé klienty

Zde naleznete informace týkající se poradenské služby pro děti, žáky a studenty z odlišného kulturního prostředí, možnosti podpory ze strany poradny a odkazy na další možnosti podpory v oblasti výuky českého jazyka, organizace poskytující doučování a mimoškolní zájmovou činnost.