Péče o předškoláky

Péče o předškoláky

Dětem od tří let (a jejich rodičům) poskytujeme tyto psychologické a speciálně-pedagogické služby :

  • posouzení vývojové úrovně dítěte 
  • posouzení laterality (“praváctví” či “leváctví”)posouzení školní zralosti  (včetně vypracování odborných podkladů – doporučení odkladu školní docházky, doporučení vřazení dítěte do speciální školy)
  • pomoc při adaptačních problémech v MŠ 
  • pomoc při emočních (citových)  a výchovných problémech v rodině a v MŠ
  • pomoc s rozvojem dílčích schopností a dovedností (jako je grafomotorika,  početní schopnosti a dovednosti, sluchové a zrakové vnímání, vizuomotorika, prostorová orientace, řeč – vyjma nápravy vad výslovnosti…) – formou individuální péče (speciálně-pedagogická stimulace) nebo skupinové péče (edukativně stimulační skupiny pro předškoláky).