Partner Organizations

 • Speciálně pedagogické centrum (SPC) Brno, Sekaninova 1 při ZŠ Sekaninova – Centre of Special Pedagogical Services by Elementary School Sekaninova for mentally disabled children www.zssekaninova.cz/specialne-pedagogicke-centrum
 • Speciálně pedagogické centrum (SPC) Brno, Ibsenova 1 – Centre of Special Pedagogical Services for mentally disabled children www.ibsenka.cz
 • Speciálně pedagogické centrum (SPC) Brno, Štolcova 16 – Centre of Special Pedagogical Services for children with autism www.autistickaskola.cz/spc/pro-klienty-spc
 • Speciálně pedagogické centrum pro tělesně postižené Brno, Kociánka – Centre of Special Pedagogical Services for handicapped children www.skola-kocianka.cz/specialne-pedagogicke-centrum
 • Speciálně pedagogické centrum (SPC) Brno, Kamenomlýnská 2 – Centre of Special Pedagogical Services for visually impaired www.sss-ou.cz
 • Speciálně pedagogické centrum (SPC) Brno, Novoměstská 21 – Centre of Special Pedagogical Services for hearing impaired www.zsspbrno.cz
 • Středisko výchovné péče (SVP) Brno, Veslařská 252 – Centre for Educational Care www.svpbrno.cz
 • Středisko výchovné péče (SVP) Brno, Kamenomlýnská 2 (DDÚ Hlinky 140) – Centre for Educational Care www.svp-ddu-brno.cz
 • Středisko výchovné péče pro děti a mládež HELP ME (SVP HELP ME Brno, Bořetická 2) – HELP ME, Centre for Educational Care for Children and Youth www.svphelp.me
 • Krizové centrum Psychiatrické kliniky FN Brno, Bohunice – Crisis Remediation Centre by Clinic of Psychiatry at The University Hospital Brno, Bohunice, tel. 532 232 078 non stop (Psychiatric and psychological first aid in loss of psychical stability, in sadness and despair in critical situations in life)
 • Linka naděje – Line of Hope tel. 532 232 333 non stop – Psychological first aid on the phone
 • Krizové centrum pro děti a dospívající Hapalova 4 – Crisis Remediation Centre for Children and Youth www.krizovecentrum.cz
 • SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s. – Crisis Remediation Centre for Children and Youth and Intervention Centre for people endangered by violence by The Czech Red Cross Brno www.spondea.cz
 • Fond ohrožených dětí Brno – Foundation Children in Danger www.fod.cz
 • Modrá linka, o.s.– The Blue Line – Centre and Helpline for Children and Youth www.modralinka.cz
 • Bílý kruh bezpečí – White Circle of Safety (Support to Victims of Crimes in the Czech Republic) www.bkb.cz
 • Centrum pro rodinu a sociální péči – Family Centre of Social Work www.crsp.cz
 • Manželská a rodinná poradna – Matrimonial and Family Counselling Centre www.manzelskaporadna-brno.cz
 • Anabell, o.s. (Remediation of eating disorders) www.anabell.cz
 • Ratolest Brno, o.s. – The Centre for Youth in Risk www.ratolest.cz
 • Diecézní charita Brno CELZUS – Diocesan Caritas of Brno www.dchb.caritas.cz
 • Občanská poradna Brno – Civic Counselling Centre of Brno www.obcanskeporadny.cz, www.poradnabrno.eu
 • Triada – Counselling Centre, o.s. www.triada-centrum.cz
 • CENAP Centrum naděje a pomoci – Centre of Hope and Support www.cenap.cz
 • Drom, Centre od Assistance to Roma People www.drom.cz
 • IQ Roma servis, o.s. – Centre od Assistance to Roma People www.iqrs.cz
 • SOZE Sdružení občanů zabývajících se emigranty – Citizen Association of Support to Immigrants www.soze.cz
 • Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. – Organization for Aid to Refugees www.opu.cz
 • Salesiánské středisko mládeže – Salesian Youth Centre, The Centre for Children and Youth Líšeň www.salesko.cz
 • Salesiánské středisko mládeže – Salesian Youth Centre, The Centre for Children and Youth Žabovřesky www.brno.sdb.cz