Omezení možnosti parkování na pracovišti Zachova


Z důvodu rekonstrukce Zachovy ulice a ztíženého přístupu k budově využijte prosím při návštěvě tohoto pracoviště raději MHD. Zaparkovat v blízkém okolí je velký problém. Doba trvání omezení pravděpodobně do listopadu 2024.


Vytvořeno: 02. 04. 2024

Chcete nás navštívit?

Kontaktujte nás nebo se on-line objednejte.